SIF kommer ud med underskud

Peter A. Sørensen 

Satsningen på at komme tilbage i Superligaen kan ses på Silkeborg IF Invests halvårsregnskab

SILKEBORG Det har ikke været uden omkostninger for Silkeborg IF Invest A/S, at fodboldselskabet satsede benhårdt på at komme tilbage i Superligaen.

Selskabet har netop sendt halvårsregnskabet på gaden, og det viser et underskud før skat på ca. 1,3 mio. kroner.

Administrerende direktør Kent Madsen betegner resultatet som acceptabelt under hensyntagen til, at koncernens aktiviteter både i relation til hoteldrift og konferencer samt fodboldforretningen har været hårdt ramt økonomisk af Covid19-restriktioner i perioden.

- Halvårsresultatet er herudover påvirket af satsningen på at komme tilbage til 3F Superligaen – et sats, der heldigvis lykkedes med en oprykning i suveræn stil. På den baggrund lever vi fint med det beskedne negative resultat for første halvår, selv om vi naturligvis aldrig vil være tilfredse med røde tal, forklarer Kent Madsen.

Fodboldaktiviteterne har realiseret et underskud på ca. 5,6 mio. kr., mens Hotel Papirfabrikken har realiseret et underskud på ca. 2,2 mio. kr. Ejendomsaktiviteterne har igen leveret et tilfredsstillende overskud på ca. 8 mio. kr.

- Med oprykningen til 3F Superligaen bliver fodboldøkonomien klart forbedret, lige som den gunstige udvikling i relation til pandemien medfører en klar fremgang for vores hotel- og konferenceaktiviteter, så vi ser positivt på andet halvår – selv om der naturligvis fortsat er stor usikkerhed knyttet til Covid19, lyder det fra Kent Madsen.

Silkeborg IF Invest-koncernens egenkapital udgjorde pr. 30. juni 2021 ca. 221 mio. kr., og der forventes uændret et resultat for hele 2021 på +/- 5 mio. kr.