Borgermøde om urørt skov

SILKEBORG Naturstyrelsen Søhøjlandet indbyder mandag 6. september kl. 18.30 til borgermøde om »urørt skov« i Silkeborgskovene.

Borgermødet finder sted under åben himmel, og deltagerne skal møde frem ved P-pladsen Rødebæk (P13) ved Sønderskovvej i Silkeborg Sønderskov.

Dele af skovene omkring Silkeborg skal fremover være urørte, altså tages ud af den almindelige forstlige drift og på sigt så at sige overlades til sig selv.

Store dele af de udlagte områder bærer dog så meget præg af forstlig drift, at der i de første år skal foretages naturgenopretningsprojekter for at skabe større variation i skovene med mere naturlige vandforhold, flere skovlysninger, mere dødt ved, afgræsning og mere plads til hjemlige arter ved at fjerne fremmede træarter.

Formålet med det hele er at skabe de bedst mulige rammer for udvikling af biodiversitet.

Borgermødet er samtidig en skovvandring, hvor rammerne for udlægningen til urørt skov præsenteres.

Der vil være mulighed for at komme med idéer og input samt drøfte de tiltag, som forventes at blive iværksat i de kommende år.