Lupinvej og Resedavej holder sig væk fra omdiskuteret bolig-liste

Søren Nielsen 

Der er stadig grund til at smile på Lupinvej og Resedavej. For anden gang i træk er boligområdet ikke på listen over områder, som regeringen definerer som udsatte eller parallelsamfund

SILKEBORG Arbejdet med at løfte boligkvareret omkring Lupinvej og Resedavej går stadig så godt, at området heller ikke denne gang er at finde på den tidligere omtalte ghettoliste.

Det er anden gang i træk, at boligområdet undgår det stempel. Det viser onsdagens opgørelse fra Inderigs- og Boligministeriet.

I dag er ghettoiliste-navnet formelt afløst med betegnelser som »udsatte boligområder« og »parallelsamfund«, og det er altså i disse to grupper, at de lokale vejnavne ikke optræder for anden gang.

Lupinvej og Resedavej optræder dog stadig på den såkaldte liste over »forebyggelsesområder«.

Det betyder, at området generelt placerer sig bedre i forhold til arbejdsmarkedet, kriminalitet, uddannelse og indkomst end de to første grupper. Men der er stadig grund til en forebyggende indsats.

Boligforeningerne i området - AAB Silkeborg og Arbejdernes Byggeforening - har da også gjort flere tiltag for at deres afdelinger på Resedavej og Lupinvej ikke ender på regeringens liste over parallelsamfund.

Eksempelvis fik foreningerne i sommer byrådets opbakning til at forlænge de fleksible udlejningsregler med fire år for at sikre en mere blandet beboersammensætning.

Tanken bag de fleksible udlejningsregler bygger nemlig på ideen om, at de svage boligområders situation kan forbedres ved at tiltrække mere ressourcestærke boligsøgende, med eksempelvis job, til området ved at give dem en fortrinsret til ledige boliger forud for ventelisten.