Vinterfugle ved sø og å

SILKEBORG Dansk Ornitologisk Forenings Østjylland-afdeling afvikler søndag 6. februar kl. 15.30 en tur til Sminge Sø, hvor deltagerne får mulighed for at studere fuglelivet.

Bo Ryge Sørensen er turleder, og deltagerne skal ud til fugletårnet, hvorfra de forhåbentlig får mulighed for at se flokke af sangsvaner ankomme til overnatning på søen, der gennem en årrække har været kendt som en god sangsvanelokalitet.

Især i forbindelse med isvintre og hård frost ses mange sangsvaner i vågen ud for tårnet. Der er også gode chancer for at se stor skallesluger, hvinænder, troldænder, lille lappedykker, gæs m.fl.

Det er en god ide at klæde sig varmt på og medbringe kaffe eller te. Mødestedet er pladsen ved Allinggårdsvej kl. 15.30. Der kræves ikke tilmelding.