Livet er ikke for nybegyndere

SILKEBORG Som 10-årig fandt Christian Fischer en meget simpel flintøkse på marken. At den skulle betyde, at han som familiens første student blev magister i arkæologi og Silkeborg Museums første leder i 1971, havde hverken familien eller han selv drømt om. Hans »Livsfortælling« er ikke kun en fortælling om succes - den har også indebåret stor sorg, frustration og nederlag.

Det vil man kunne høre meget mere om, når han under overskriften »Livet er ikke for nybegyndere« holder foredrag i kirkecafeen ved Silkeborg Kirke. Det foregår torsdag 24. februar kl. 13.30 i sognelokalerne lige ved siden af kirken. Der tages entre, men så serveres der også kaffe og kage.