Ingen signalfejl ved dødsulykke

Kasper Malling Beck 

Havarikommisionen har offentliggjort sin rapport om ulykken, der kostede en 35-årig kvinde livet ved overskæring på Funderholmevej sidste år

SILKEBORG Havarikommisionen har tirsdag offentliggjort deres undersøgelse af ulykken, da et tog og en bil kolliderede på Funderholmevej 29. juni sidste år, Den tragiske ulykke resulterede i, at en 35-årig kvinde mistede livet. Undersøgelsen viser, at der ikke var tekniske fejl på advarselsanlægget, og derfor er det ikke muligt at finde en forklaring på ulykken.

I rapporten står der blandt andet:

»På det foreliggende grundlag vurderer Havarikommissionen, at overkørselsanlægget har virket efter hensigten, og dermed vist rødt blinklys mod vej i ca. 37 sekunder før ulykken. Der er ikke påvist fejl ved overkørselsanlægget, der kan have haft indflydelse på anlæggets sikkerhedsmæssige funktion i relation til ulykken.«

Havarikommisionen har blandt andet brugt vidneudsagn til at bekræfte, at vejsignalernes røde lys virkede, inden ulykken skete.

Siden ulykken har det været diskutteret, om det var modlys fra solen, der var skyld i ulykken, men rapporten vurderer ikke, at sollys har haft indflydelse på vejsignalernes synlighed, og som der står:

»Det har ikke været muligt at fastslå, hvorvidt bilens fører kan have været i tvivl om overkørslens status, ligesom der heller ikke kan fastslås, hvorfor bilen ikke blev bragt til standsning ved stoplinjen før overkørslen.«

Både før og efter ulykken har der været kraftig lokal kritik af den kendsgerning, at jernbaneoverskæringen ikke er forsynet med bomme. Planen er dog, at overgangen skal sikres med bomme i løbet af tredje kvartal i 2022, og på den baggrund kommer Havarikommissionen ikke med anbefalinger om at forbedre sikkerheden ved overskæringen.