Opfordring til trafikanter: Saml døde dyr op og indlever dem på Aqua

Simon Kjær Jensen 

Forskere er i forbindelse med projekt på udkig efter døde oddere, lækatte og andre mårdyr

SILKEBORG Det er sæson for, at dyreunger bevæger sig ud i verden, og ikke alle slipper levende fra mødet med trafikken.

Det ses på og langs vejene, hvor der ligger trafikdræbte dyr.

Kommer man forbi sådan et dyr, kan det være en god idé at samle det op. I hvert fald, hvis der er tale om en odder, skovmår eller et af de andre dyr i mårfamilien, der har måtte lade livet i mødet med en kofanger.

Opfordringen til at samle dyret op kommer fra Aqua Akvarium & Dyrepark i Silkeborg, der gerne vil have fat i de døde dyr.

I et samarbejde med Aarhus Universitet, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund og Dyrenes Beskyttelse er dyreparken gået i gang med projektet »Fokus På Mårdyr«. Projektet skal skabe mere viden om denne type dyr, så man kan passe bedre på dem.

Opfordringen lyder derfor, at man har en plasticpose liggende i bilen, så man kan putte det døde dyr i posen, hvis man findet et.

Dernæst noterer man, hvor og hvornår dyret er fundet, og så fryser man det ned eller indleverer det direkte på Aqua eller et af de 28 andre indleveringssteder fordelt over landet.

Vigtige informationer
- Vi vil rigtig gerne opfordre folk til at have en pose med i bilen, registrere fundsted og dato, samle dyret op og så aflevere det til undersøgelser, siger Morten Elmeros, der er projektleder for »Fokus på mårdyr«.

- Ved at få dyrene indleveret kan vi få viden om deres sundhedstilstand, genetik, fødevalg, indhold af giftstoffer med mere. Og hvis vi samtidig får præcise oplysninger om, hvor dyrene er blevet fundet, kan vi blive meget klogere på arternes udbredelse, tilføjer han.

Der findes i alt syv hjemmehørende arter af mårdyr i Danmark. Det er lækat, brud, ilder, skovmår, husmår, grævling og odder.

Bortset fra grævling er de alle på den danske rødliste over arter, der enten er decideret truede eller i tilbagegang.