Træt af dyr varmeregning?: Lokalråd informerer om ny centralvarme

THEM Der afholdes efter sommerferien fire borgermøder i den sydlige del af kommunen om de muligheder, der er for at etablere fælles varmeforsyning eller blive koblet på fjernvarmen.

Initiativet er blevet aktuelt som følge af stærkt stigende energipriser.

På bestilling af borgernetværket Liga Syd har konsulentfirmaet Plan Energi udarbejdet en rapport om muligheden for en fælles varmeløsning i Them, Salten og Knudlund,. Rapportens konklusioner vil blive gennemgået på borgermøderne ligesom konklusionerne i det af Silkeborg Forsyning netop udarbejdede varmeatlas.

Det første af de fire borgermøder finder sted i Them-Salten 17. august. Derefter følger Skovlandet (Bryrup, Vinding, Vrads, Katrinedal og Hjøllund) 31. august. I Gjessø afholdes tilsvarende møde 6. september, hvorefter rækken af borgermøder afsluttes i Virklund 15. september.

Vært for møderne er de enkelte lokalråd.

Silkeborg Forsyning og kommunens teknik- og miljøafdeling vil på møderne sammen præsentere materialet i forundersøgelserne. haff