Bæredygtig biblioteksdag fuldt besat

Stor interesse for temadag om FN’s verdensmål vækker glæde på biblioteket, der håber at understøtte en bæredygtig dagsorden

SILKEBORG Silkeborg Bibliotekerne inviterer på søndag 15. januar til en dag med oplæg og idéworkshop om bæredygtighed og FN’s verdensmål, og silkeborgenserne har vist stor interesse i dagen, at der nu er lukket for tilmelding.

- Det var meget lettere at få de 35 pladser besat, end vi havde regnet med. Det er vi naturligvis glade for, siger Stine Overgaard Jørgensen, der er den ene af bibliotekets to verdensmålskoordinatorer.

Hendes kollega Peter Hesselberg uddyber.

- Vi håber, at vi som bibliotek kan understøtte borgernes muligheder for at være med til at sætte en mere bæredygtig dagsorden. Vi ser biblioteket som et naturligt mødested, hvor borgerne kan netværke, tilegne sig ny viden og være med til at idéudvikle på nye bæredygtige initiativer, meddeler han.

Udover at give gæsterne anledning til at udforske, hvordan byen og kommunen kan gøres til et mere bæredygtigt sted, rækker arrangørenes håb længere ud i fremtiden, fortæller Stine Jørgensen.

- Vi håber at skabe et netværk af mennesker, der har lyst til på længere sigt at sætte gang i ting, der kan fremme verdensmålene på lokalt plan, siger hun.

Hvis nogen går med idéer og tanker i den retning, men ikke har fået en plads til arrangementet, opfordrer hun dem til at rette henvendelse til Silkeborg Bibliotekerne,

Når byrådsmedlem og formand for klimahandlingsudvalget, Luis da Silva Martins har budt velkommen, byder programmet på oplæg fra Simon Nygaard Elsborg. Han har arbejdet med bæredygtighed i mere end 15 år, er selvstændig konsulent og ekstern lektor på Aarhus Universitet, hvor han har lavet Danmarks første ph.d. i bæredygtighedspsykologi.

Herefter tages der hul på de workshops, som biblioteket håber, kan få de bæredygtige ringe til at brede sig i Søhøjlandet.

- Vi kan hver især være med til at gøre en forskel ved at træffe grønne og sociale valg i vores hverdag. Hvis vi gør det i fællesskab, får vores handlinger endnu større tyngde og rækkevidde, siger Peter Hesselberg